Závazné pokyny k Nástrahám velkoměsta

Závazné pokyny
k zážitkové tematické hře Nástrahy velkoměsta


Organizátor hry:

Valíme se …, o.s.

Ředitel:

Jan Firla

Hlavní rozhodčí:

Petr Mišik

Místo konání:

Park B. Němcové, Lázeňský park a Masarykovo náměstí v Karviné

Doba konání:

1. května 2013
od 15 do 18 hod. Poznávací část v prostoru parků
od 18:30 do 19:00 hod. Vyřazovací část na Masarykově náměstí

Přihlášky:

 • v elektronické podobě na www.valimese.eu
  nejpozději do 30. dubna 2013

 • osobně na Krajském SVČ Juventus, Karviná
  do 29. dubna 2013

 • osobně v den konání akce od 14:00 do 14:10

Startovné:

  200,- Kč za jeden tým ve složení min. 1 dospělý a 1 dítě škol. věku

 • splatné bankovním převodem do 29. dubna 2013

 • splatné v hotovosti na KSVČ Juventus, Karviná do 29. dubna 2013

 • splatné na místě prezence 1. května 2013 od 14:00 do 14:10


 • Pokud se přihlásíte a startovné uhradíte později, může se stát , že kapacitu hry naplníme mezitím týmy, které provedly úhradu dříve.

Prezence:

1. května 2013 od 14:00 do 14:30 hod. v prostoru mezi parky B. Němcové a Lázeňským parkem (nezapomeňte na průkaz k ověření totožnosti u osob starších 15 let). Doba od 14:30 do 15:00 je určena k přesunu týmu na výchozí stanoviště.

Kapacita:

Hra je kapacitně omezena pro 50 týmů


 • Při startu obdrží každý tým 3 „Životní zkušenosti“ (ŽZ).

 • Start hry bude v 15:00 hodin.

 • Cíl poznávací části je na Masarykově náměstí po 18 hod., kde poté započne vyřazovací část hry.


Určení vítěze a pořadí ve vyřazovací části:

 • Soutěžní týmy budou rozděleny podle počtu získaných ŽZ do čtyř polí, která symbolizují jistý standard bydlení (vila, byt, most,...).

 • V této části proběhnou čtyři hody mincí.

 • Týmy volí pannu nebo orla. Mince rozhodne o postupu týmu. Pokud padne symbol zvolený týmem, posouvá se vpřed a v opačném případě vzad.

 • Cílem týmu je dosáhnout nejvyšší možnou pozici.

 • Pokud dojde po čtvrtém hodu mincí ke shodě více týmů, umístěných ve stejném poli, pak rozhoduje o pořadí větší počet ŽZ.

 • Je-li nutné rozlosování o konečném pořadí (nepodařilo-li se o pořadí rozhodnout předchozím způsobem), pak o konečném pořadí mezi týmy rozhodne hod mincí.

  4.
týmy s 10-19
méně ŽZ
3.
týmy s 20-29
ŽZ
2.
týmy s 30-39
ŽZ
1.
týmy se 40 a více
ŽZ
vítězná
pozice

Závazné pokyny naleznete také zde ve formátu PDF.