Zjednodušená pravidla TH Pokeru

Hru Texas Hold´em hrajeme následujícím způsobem:


1. Hráč, který rozdává, je vždy označen žetonem. Hráč nalevo od rozdávajícího hráče začíná hru vložením malé sázky (LITTLE BLIND) a druhý hráč následující ve směru hodinových ručiček vkládá velkou sázku (BIG BLIND). Rozdávající hráč se mění každé kolo a to vždy o jednoho ve směru hodinových ručiček. Žeton vždy ukazuje polohu rozdávajícího hráče.


2. Každému hráči jsou rozdány dvě základní karty (HOLE CARDS), které nikdo z ostatních hráčů nevidí.


3. Následuje první kolo. V tom má první hráč nalevo od toho kdo dával velkou sázku následující možnosti:

- může zvýšit sázku (RAISE)

- může složit karty (FOLD)

- může dorovnat sázku (CALL)

Hráči se v tomto prvním kole nemohou zdržet sázky (CHECK), protože je třeba minimálně dorovnat vklad. Jediný kdo se může v tomto prvním kole zdržet sázky je ten hráč, který dával velkou sázku (BIG BLIND).

Počet navýšení sázek je v každém sázkovém kole omezen na 3 (základní sázka + max. 3 navýšení)


4. Následuje druhé kolo. V něm je nejdříve učiněn tzv. FLOP, což jsou tři společné karty, které jsou vyloženy na stůl, a které vidí všichni hráči u stolu. Ti mohou následně využít jednu z možností dle toho, jak silnou "karetní kombinaci" mohou z těchto tří karet (FLOPU) a ze svých dvou karet na ruce (HOLE CARDS) složit:

- mohou zvýšit sázku (RAISE)

- mohou dorovnat sázku (CALL)

- mohou složit karty (FOLD)

- mohou se zdržet sázky (CHECK)

Pozn.: Zdržet sázky se hráči nemohou, jestliže minimálně jeden hráč zvýší sázku (RAISE). Poté logicky mohou buď dorovnat (CALL), zvýšit (RAISE) nebo složit karty (FOLD).


5. Ve třetím kole je vedle tří již známých společných karet (FLOP) rozdána čtvrtá společná karta, která se nazývá TURN. Následuje další kolo sázek, které probíhá stejně jako v bodu 4.


6. V posledním kole je rozdána pátá, poslední společná karta, nazývaná RIVER. Máme tedy na stole pět společných karet (COMMUNITY CARDS) a v ruce dvě základní karty (HOLE CARDS). Následuje poslední kolo sázek, tzn. stejný postup jako v bodě 4 a 5.

Mějte na paměti, že Vaším cílem je vytvořit z pěti společných karet (které vidí všichni) a ze dvou vlastních karet které vidíte pouze vy sami) co nejlepší "karetní kombinaci", která je možná.


Pokud jsou sázky ve hře nelimitované, pak jsou změněna tato pravidla:

  • ve všech sázkových kolech jsou minimální sázka a minimální navýšení sázky rovny hodnotě BIG BLINDu.

  • výše sázky není omezena.

  • počet navýšení sázek v sázkovém kole není omezen.

  • hráč nemůže navýšit svou vlastní sázku.


Hra pak může skončit dvěma způsoby. Buď jeden z hráčů svými vysokými sázkami donutí ostatní složit karty (FOLD) nebo na konci hry zůstane více hráčů.

Ti pak vyloží karty a porovnávají své "karetní kombinace". Vítěz (majitel nejlepší možné "karetní kombinace") získává bank.

Pokud mají 2 nebo více hráčů stejnou "karetní kombinaci", rozdělí se bank rovným dílem.


Převzato a upraveno z www.poker-online.czPřečtěte si celá pravidla, která jsou jediná závazná pro náš turnaj.