Sympatizující členství

      Pro všechny, kteří přispívají nebo by chtěli přispívat (nejen finančně!) k lepší činnosti našeho spolku jsme připravili možnost stát se Sympatizujícím členem spolku Valíme se ..., z.s.


Fandíte nám? Staňte se našim
Sympatizujícím členem


      Sympatizujícím členem může být fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli spolku. Jako Sympatizující člen pak máte právo využívat výhody, které spoloek bude poskytovat svým Sympatizujícím členům (mají-li tito splněny své povinnosti vůči spolku).

Sympatizující člen

 • má nárok na snížené startovné na vybraných akcích pořádaných spolkem;
 • má právo na účast na akcích pořádaných výlučně pro členy spolku;
 • má nárok na slevu z komerčních aktivit nabízených spolkem.  Členský příspěvek může být u Sympatizujícího člena snížen nebo i zcela zrušen (rozhodnutím výboru spolku), podílel-li se v minulém období Sympatizující člen aktivně na přípravě a organizování činnosti spolku (jedna akce - snížení o 50%; dvě a více akcí o 100%).
 •  


  Zde je umístěna přihláška k Sympatizujícímu členství ve Valíme se ..., o.s. Přihlášku si stáhněte do svého počítače, otevřete v programu Adobe Acrobat Reader (volně ke stažení na internetu), Word nebo OpenOffice (také volně ke stažení na internetu) a vytiskněte. Přihlášku je nutné poslat vyplněnou a podepsanou na adresu spolku nebo předat kterémukoliv členu výboru spolku.

  Využijte nově možnost on-line přihlášení do našeho spolku v této přihlášce.

  Těšíme se na Vaše Sympatizující členství ve spolku.  Přihláška k Sympatizujícímu členství je zde ke stažení:
  [ve formátu PDF, velikost 56 kB]
  [ve formátu DOC pro Word, velikost 72 kB]
  [ve formátu ODT pro OpenOffice, velikost 16 kB]


  On-line přihlášku k Sympatizujícímu členství naleznete zde.  V tuto chvíli je v našem spolku evidováno již 137 Sympatizujících členů.